Главная » Статьи » Ученическая рада "Союз школьных друзей"

Образование ученического самоуправления

Декларування Україною незалежності, взяття курсу на створення правової демократичної держави зумовлюють актуальність громадянського виховання особистості на сучасному етапі.

Керуючись тим, що побудова демократичної держави можлива лише за умови виховання соціально активних громадян, які здатні жити і працювати в демократичному суспільстві, педагогічний колектив школи першочергову увагу приділяє залученню школярів до участі в громадському житті через участь в роботі шкільного самоврядування.

Процес створення самоврядного органу школи пройшов кілька етапів, кожний із яких супроводжувався підготовкою відповідних документів, що забезпечують правове поле діяльності учнівського самоврядування згідно з чинним законодавством.

При побудові моделі дитячого самоврядування була сформульована мета: «Реалізація інтересів і потреб учнів у школі».

Для досягнення цієї мети були поставлені задачі:

         • виявити реальні потреби учнів;

• зробити шкільне життя цікавим і захоплюючим;

• розвивати індивідуальні якості дітей через різні форми позакласної й позаурочної діяльності;

• створювати умови, що сприяють розвитку особистісних якостей учнів, їхньої соціалізації й адаптації в суспільстві;

• створити єдиний колектив учнів і вчителів на основі співробітництва.

Визначено принципи діяльності:

         • добровільності;

• творчої активності;

• самодіяльності;

• ігри та романтики;

• виборності органів самоврядування;

• змінюваності;

• педагогічного керівництва.

Під час організації учнівського самоврядування ми  враховували три взаємопов'язані етапи його розвитку. Перший етап - організаційна робота . Наше головне завдання полягало  в зосередженні уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування, вивчення науково-методичної літератури, проведення нарад при директорі, засідання методичних об'єднань класних керівників, батьківських, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування в навчальному закладі. На цьому етапі розв'язували такі питання:

розробка оптимальної структура учнівського самоврядування з урахуванням специфіки школи;

визначення мета та завдання учнівського самоврядування;

розробляється документація (положення, інструкції, пам'ятки); визначаються права та обов'язки органів учнівського самоврядування (кожного органу з урахуванням структури), обирається актив.

     Другий етап полягав в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. В ході його реалізації була організована практична діяльність органів учнівського самоврядування, уточнилися  функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи із їх прав і обов'язків, проводилося  систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

Третій етап формування учнівського самоврядування  характеризувався  постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі ми розширили  роль учнівського самоврядування в житті школи в міру нагромадження дітьми організаторського досвіду, а також права та обов'язки органів учнівського самоврядування, вдосконалюється його структура. Важливою умовою був постійний пошук нових форм та методів організаційної діяльності учнів.

Таким чином, пройшовши всі етапи формування самоврядування в школі ми маємо Учнівську Раду « Спілка шкільних друзів». На першій конференції, яка відбулася у 2001 році був прийнятий Устав, Положення про роботу УР, Положення про вибори президента, структура.

Згідно до цих документів, кожен рік проводиться вхідна конференція, де затверджується план роботу УР, вибираються завідуючими відділами Малої Ради та заключна, де підводиться аналіз роботи, ставляться цілі на майбутній рік. Відповідно до Положення про вибори Президента, президент Учнівської Ради вибирається строком на 2 роки, шляхом таємного голосування.. Ці події я мають велике значення для формування правової свідомості учнів, виховання їх громадської активності.

Президент очолює Учнівську Раду яка складається з 6 відділі, об’єднаних в Малу Раду, комітетів, які допомагають чітко визначити напрямок роботи відділів. Завідуючи відділами Малої Ради – це комунікативні, креативні, творчі, цілеспрямовані, відповідальні учні, які при організації своєї роботи керуються принципом « Все цікаве - дітям». Тому засіданнях Малої Ради розглядаються актуальні питання шкільного життя, проводяться заняття з активом, тренінги « Креативність та творчість», « Я – не конфліктна людина », « Як зробити роботу відділу кращою», « Стилі керівництва», « Я ти ми – що головніше?», які допомагають розкрити творчій потенціал, виробляють у людини риси самостійної, соціально вихованої людини. 

За комісіями та відділами наказом по школі призначені педагоги-куратори, які допомагають учням сформувати проблему та визначити порядок її вирішення; підтримують дитячі ініціативи; не нав’язуючи своєї точки зору, разом з дітьми обмірковують справи. Педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням у класних колективах здійснюють класні керівники. Вони організовують роботу так, щоб школярі відчували відповідальність за прийняті рішення, мали можливість впливати на розв’язання тієї чи іншої проблеми, поважати одне одного та дорослих, училися долати будь-які перешкоди і труднощі на своєму шляху, легше орієнтувалися в складних ситуаціях.

Згідно з положенням роботи Учнівської Ради, наприкінці кожного навчального року, проводиться загально шкільна конференція, де завідуючі відділами та президент роблять висновки, аналізують роботу, викреслюють нові цілі та завдання на новий рік.

Категория: Ученическая рада "Союз школьных друзей" | Добавил: ириска (04.03.2010)
Просмотров: 686 | Теги: Педагог-организатор | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]