Главная » Статьи » Ученическая рада "Союз школьных друзей"

Положение о работе УР

 

Затверджено

учнівською конференцією

Ради школярів ЗОШ № 16

                                                                                                               від 11 жовтня 2002 року

 

 

Положення про діяльність Ради Школярів

ЗОШ  № 16

I. Загальні положення

 

1.1    Рада школярів – постійно діючий у період між двома конференціями  виконавчий орган учнівського самоврядування в школі № 16 .

1.2    У своїй діяльності Рада школярів керується Конвенцією про права людини, Конституцією України, законами України " Про загальну середню освіту”, " Про позашкільну освіту”, цим Положенням; враховує в роботі рекомендації Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти Донецької області.

 

II. Мета , завдання та принципи діяльності.

 

     2.1. Метою діяльності є:

            - сприяння співпраці та співтворчості школярів і педагогів школи щодо вдосконалення навчально – виховного процесу,   забезпечення рівно доступності освіти та підвищення її якості;

            - формування соціальної активності, адаптованої до реального життя людини, що наділена глибокою відповідальністю, здатна  до самовдосконалення та самореалізації.

      2.2. Головні завдання Ради:

            - організація заходів щодо створення відповідних умов для вдосконалення навчально - виховного процесу;

            - координація діяльності та надання допомоги щодо розвитку учнівського самоврядування на рівні загальноосвітнього закладу;

  - підтримка учнівських ініціатив щодо вирішення проблемних питань їх життя;

  - сприйняття формування в учнів здорового способу життя та організації змістовного, культуротворчого дозвілля;

  - організація навчання активу;

  - забезпечення соціального та правового захисту учнів;

  - сприяння пошуку і підтримки обдарованих дітей;

  - сприяння розвитку учнівських  та громадських рухів: патріотичних, екологічних, волонтерських тощо;

  - створення інформаційного банку ідей;

  - забезпечення зв’язку між школами з використанням засобів масової інформації.

 

      2.3. Рада діє на засадах:

            - пріоритету прав дитини;

            - виборності;

            - законності, гласності;

            - колегіальності ухвалення рішень.

 

III. Структура Ради та організація діяльності.

 

       3.1. До Ради обираються пропорційно представники від органів учнівського самоврядування та до 20% загального складу – медпрацівники школи. Загальний склад та численність Ради визначається конференцією.

3.2  .З числа своїх членів Рада обирає Голову, його заступників і секретаря.

3.2.1    Голова Ради організовує роботу органів самоврядування. Головою Ради не може бути дорослий.

3.2.2    Секретар Ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи засідань і виступає з повідомленням про виконання рішень.

3.3  .Дорослі члени Ради складають Центр педагогічного супроводження діяльності Ради, яка здійснює педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням, надає  виконавчим органам консультативні пропозиції.

3.4  .Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії й зміст роботи їх діяльності  визначається Радою.

3.5  .Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік. Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 обраних до її складу членів.

3.6  .Рішення Ради приймається простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

3.7  .Рішення щодо припинення діяльності Ради приймається на конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради Школярів __________________________  підпис _____________

Категория: Ученическая рада "Союз школьных друзей" | Добавил: ириска (12.03.2010)
Просмотров: 881 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]